Disclaimer

DISCLAIMER

Terra Wolde B.V. (“Terra Wolde”) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Terra Wolde is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Mocht je onjuistheden constateren of twijfelen aan de informatie, neem dan contact met ons op, zodat wij een en ander kunnen verduidelijken.

Terra Wolde garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op alle teksten en afbeeldingen rusten intellectuele eigendomsrechten die aan Terra Wolde of aan onze partners toebehoren. Je mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken en dus niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terra Wolde overnemen of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Privacy Statement .

Versie 1.0 Maart 2022