Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT 

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@terrawolde.nl.

Wie zijn wij?

Terra Wolde B.V. (“Terra Wolde”) is een recreatie onderneming die op een buitenterrein door middel van verschillende verblijfsaccommodaties recreatie en horeca ontwikkelt en realiseert. 

Wij zijn gevestigd aan de Groenewoudseweg 70, 3896 LS te Zeewolde en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82129185. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze gegevens worden verzameld via een bezoek van onze website door het in vullen van het contactformulier om vragen te stellen, aanvragen te doen, klachten in te dienen afspraken te maken of andere doelstellingen. Ook verwerken wij gegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. 

De volgende persoonsgegevens worden verzameld door het maken van een boeking voor een overnachting of arrangement via ons online reserveringssysteem op onze website: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•         Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken;

•         Om een boekingsovereenkomst met je aan te gaan en uit te voeren;

•         Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is;

•         Via jouw surfgedrag op onze website kunnen we onderzoek doen om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Welke rechten heb jij?

Iedereen heeft een aantal privacy rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen:

•         Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. 

•         Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

•         Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

•         Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

•         Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. We zullen die verwerking dan zo snel mogelijk beëindigen.

•         Overdraagbaarheid: Hiermee kun je je persoonsgegevens over (laten) dragen aan een andere partij. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

•         Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van eventuele nieuwsbrieven. Als je toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.

•         Klacht indienen bij de toezichthouder: Als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen. 

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken de meeste gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en om je op de hoogte te houden van nieuws, informatie en events die voor jou interessant kunnen zijn. Verder verwerken we bepaalde gegevens op basis van een overeenkomst of met jouw toestemming.

Beveiliging

Om je privacy te beschermen, wordt toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van een betalingssysteem en een boekingssysteem. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Terra Wolde. Wij geven geen persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de verschillende cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook het privacy beleid van deze partijen.

Links

Op de website van Terra Wolde is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties (o.a. social media) te vinden. Terra Wolde is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Lees dus ook het privacy beleid van deze partijen.

Wijzigingen

Wij kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen in ons privacy beleid. Het is daarom verstandig geregeld dit Privacy Statement door te nemen voor het meest actuele privacy beleid van Terra Wolde.

versie 1.0, maart 2022